Vikingtid

Vikingtiden

Vikingtiden er en sentral epoke i norsk historie. De lærte strides om når vikingtiden startet og sluttet, men arkeologisk regnes vikingtiden fra ca. år 793 til år 1100, med litt slingringsmonn. Historisk sett startet vikingtiden med angrepet på Lindisfarne i 793. Når vikingtiden sluttet er det debatt om, noen sier at Slaget på Stiklestad i 1030 er vendepunktet, mens andre mener Slaget ved Stamford Bridge i 1066.

Vikingtiden var en helomvending for hvordan Norge som land ble styrt. Det gikk fra å være et land med hovedvekt av grupperinger som styrte over sine egne områder, til å få et mer samfunnspreg, som et kongerike. Denne samfunnsutviklingen var med på å danne grunnlaget for de senere unionene i Norden.

Betydningen av ordet "viking" er omdiskutert, men en betydning er "den som kommer fra Viken (Oslofjordsområde)". En annen er om en person som kommer fra en vik .Den moralske kodeksen i samfunnet, etikken, var derimot ikke knyttet direkte til gudetroen. Den sosiale ordningen var basert på et uskrevet æresystem. Rett og galt, kjønnsroller og seksualmoral, dagligliv og høytid, i alle forhold ble det frie menneskets handlinger og bedømt etter æresbegrepet.

Familielivet


Tidslinje

700-800

793 Angrepet på Lindisfarne . 8 juni 793 plyndret vikinger et kloster på øya Lindisfarne nordøst i England. Denne hendelsen blir regnet som starten på vikingtiden.

800-900

Utvandring til Orknøyene, Hebridene, Man, Færøyene og Island

840-årene-Dublin blir grunnlagt av norske vikinger (Nordisk kongedømme frem til 1171). Vikingene samler seg i en stor hær, og seiler over havet og erobrer land. Vikingene tok med seg treller hjem til Norge. Overtar landområder med bruk av makt, og tvinger lokalbefolkningen til å betale skatt.

890- Samlingen av riket

890- Ottar forteller Kong Alfred i England om sitt hjemland og sine ferder. Beretningene ble skrevet ned på gammelengelsk. Dette er en av de første og mest presise beskrivelsene av norske områder/norsk land

Mot slutten av 800-tallet ble Harald Hårfagre den første "norske" kongen. Hovedkvarter: Vestlandet. Blir også av historikere knyttet til flere andre plasser i landet, deriblandt Trøndelag og Vestfold.

Kaupang eller Skiringsal - by i nærheten av dagens Tønsberg, var viktigste norske handlesby. Likevel var det danske konger som hadde hovedkontroll i disse delene av landet.

900-1000

Lagting opprettes i Trøndelagsområde og på Vestlandet. Dette blir første steg mot et rettsysyem.

1000-tallet ->

Kristning av landet

1030 Slaget på Stiklestad, et av to slag som regnes som avslutningen på vikingtiden

1066 Slaget ved Stamford Bridge. Et felttog mot England, andre slag som regnes som avslutningen på vikingtiden


Hva vi skal få mer om

Mer om Dublin/Irland
Mer om utvandring
Mer om samfunn og levesett
Samling av riket (under link "kongeriket")
Norrøn mytologi
Ætt-og slektssystemer

Kilder, også oppgitt i hver artikkel

https://snl.no/Norges_historie

https://snl.no/Vikingtiden_i_Norge

https://snl.no/vikingtiden

https://snl.no/Norsk_historie_fra_800_til_1130

https://nbl.snl.no/Ottar

https://snl.no/lagting

http://nysgjerrigper.no/Artikler/2008/februar/vikingtiden

Helle, Knut, Ståle Dyrvik, Edgar Hovland og Tore Grønlie.
2013. Grunnbok i Norges Historie: Fra vikingtid til våre dager. Oslo: Universitetsforlaget


Artikler om fiktive personer

Bjarnir (født i 881)
Sønn av Håløyghøvdingen Ottar

Aeron (født i 937)
Ført som trell fra Irland som 7 åring, solgt til en storbonde utenfor Nidaros

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License