Vidkun Quisling

Vidkun Quisling var en norsk offiser og politiker. Han dannet Nasjonal Samling (NS) i 1933 og var selv partiets fører.

Quisling var en stor beundrer av Hitler, og hadde før krigen oppsøkt Hitler og bedt om hjelp til å ta makten i Norge. Han argumenterte med at Norge ikke skulle bli en pro-britisk aktør i krigen, og Quisling mente at Norge burde besettes, ikke bare på områder langs kysten, men hele landet. 9. april 1940, da Tyskland okkuperte Norge, så Quisling sjansen til å få mer makt. Den samme kvelden erklærte han seg selv som Statsminister og at hans parti Nasjonal Samling skulle avsette den norske regjeringen.

Etter at krigen sluttet i 1945 ble Quisling dømt til døden og henrettet for landssvik.

Kilder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License