Vegard

Logg, 02/10-14: Jeg synes jeg hatt en produktiv dag, og har fått gjort mye idag. Jeg har jobbet med eneveldet i Danmark-Norge, og skrevet to-tre sider om det.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License