Utvandring

Ca år 800 begynte utvandringen til Orknøyene. Etterhvert kom utvandringen også til Island, Shetland, Hebridene, Man og Færøyene. Vikingene brukte skotske øyer som baser der de oppbevarte store skip og forberedte seg til tokter mot England og Irland der klostre og og kirker var lette bytter.

Usikre kilder sier at noe av grunnen til at utvandringen slo fart, var Harald Hårfagres harde og strenge styre.

https://snl.no/vikingtiden
https://snl.no/Harald_H%C3%A5rfagre

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License