Urbanisering

Hovednæringen i Norge var i lang tid primærnæringene som fiske,landbruk, jordbruk og fiske. Folk levde på bygda og kunne leve av det som fantes der. Etterhvert som befolkningen økte, ble det mindre og mindre plass på bygda og færre fikk jordstykker som de kunne leve av og dyrke. Derfor når Norge ble mer og mer moderne og hovednæringen i Norge i større grad ble sekundærnæringene og industrien, flyttet flere inn til byen for å få jobb. De kunne ikke lenger leve av jordbruk eller de kunne ikke leve godt nok.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License