Troms under 2. verdenskrig

2. verdenskrig var en global krig som medførte store ødeleggelser, tap av menneskeliv og økonomiske omkostninger. Norske lærebøker om 2. verdenskrig forteller mye om det som skjedde rundt omkring i Europa, men vi må ikke glemme at krigen også var i nærområdet.

Under krigen var Troms et oppmarsjområde for allierte og norske styrker som kjempet ved Narvik. Da krigen startet i 1940 var Tromsø i en kort periode hovedstaten i det som var igjen i det frie Norge. I en hytte i Takelvdalen i Balsfjord bodde kongen og kronprinsen, og på Nordmo gård i Målselv holdt generalstabelen til, mens regjeringens medlemmer installerte seg i Balsfjord og Tromsø. Okkupasjonsmakten holdt seg svært aktiv i nord resten av krigen med Gestapos hovedkvarter, konsentrasjonsleir i Tromsø og kystfort på Trondenes. Nordreisa og Kvænangen ble også offer under brenning av Finnmark. På grunn av de massive ødeleggelsene var etterkrigstida preget oppbygging og gjenreising.

Kilder:
http://www.tromsfylke.no/OmTroms/HistorieiTroms/tabid/2039/Default.aspx

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License