Trine

Trine aka Roggi

Logg 11.09.14:
Skrevet på piratepad siden, de siste notatene fra kapittel 5 i grunnbok om norsk historie. Halvveis ferdig med kapittel 7 i samme bok. Klar til å legge inn notatene på wikidot i morgen+ nye elementer(liker etc).

Logg 12.09.14:
Fått lagt inn alt fra piratepad til wikidot siden. Endret på formatet på teksten og har blitt enig i å lage egne overskrifter på tekstene, når alt materialet er skrevet inn. Begynt så smått med dette i de 2 første kapittlene.

Arbeidet med linker har vært givende. Merker at jeg er vant til denne måten å lese tekster på= en grunntekst over, med flere sider bak som utdyper hovedteksten/ forklarer ord og uttrykk som man er usikker på eller ønsker å vite mer om.

Vanskelig å jobbe sammen om hovedteksten på Wiki p.g.a bare 1 person kan redigere om gangen. Har derfor brukt piratepad for å kladde, før vi legger inn teksten i wikidot.

Startet med oppgave 2. Skrive fiktive historier om personer som kunne ha levd på den tiden vi skriver om. Tanken bak historien er klar.

Merker at å jobbe på denne måten er tidkrevende, men "sluttresultatet" vil være til stor hjelp når man skal lage seg en enklere oversikt over historien. Litteraturen vi bruker hopper mye fram og tilbake i tid, men her kan vi samle det og legge hendelsene i en mer kronologisk rekkefølge.

Logg 29.09.14:
forsatte arbeidet med siden. La inn linker og 1 bilde.

logg 02.10.14:
Fant ut at forsiden ble for rotete, så vi delte inn teksten vår i linker for å gjøre det enklere å finne fram i teksten. Hovedtekstene ligger nå på hver sine sider.

Mye tid ble brukt i dag på å finpusse tekstene,legge til bilder og div linker.(mye tid ;)
vi har også jobbet med å dele inn materialet for presentasjonen vi skal ha i morgen.

:> det er satt av mye tid til dette prosjektet. Kanskje kunne det vært kuttet litt ned=intesivert litt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License