Trellene

Trellene hadde ingen lovstiftede rettigheter. De ble sett på som eierens eiendom. De kunne kjøpes og selges og eieren kunne behandle dem som han eller hun ville. Om en trell ble drept av sin eier ble det ikke ansett som mord. Om en fri mann drepte en annen manns trell, skulle morderen erstatte kostnaden for en ny trell. Prisen var omtrent den samme som for et husdyr.

Når en kvinnelig trell fikk et barn, ble barnet automatisk eierens eiendom. Dersom en gravid trellkvinne ble solgt, tilhørte barnet den nye eieren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License