"Traven"

"Traven" eller "travgjengen" var en spesiell staffekolonne på Grini, ledet av Kuntze.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License