Thranebevegelsen

Den første norske arbeiderbevegelsen, og er oppkalt etter Marcus Thrane.
Tilhengerne argumenterte med at dersom arbeiderne fikk stemmerett, ville de kunne endre lovene fordi de ville få talsmenn på Stortinget. De mente også at skolen måtte bli lik for alle, og ønsket å opprette sparebanker for at småkarsfolk kunne lære om sparing og få orden på økonomien. De drev i tillegg et omfattende opplysningsarbeid blant vanlige folk.

Kilder:
http://no.wikipedia.org/wiki/Thranebevegelsen 1.10-2014 kl 17:20

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License