Terese

Heihei :)
Dette er min side…

Logg for Wiki-prosjekt

Torsdag 11.09:
Vi har i gruppen satt opp en tidslinje, slik at vi fikk en oversikt over perioden våre.
Vi satt å diskuterte oss imellom og prøvde å lete etter informasjon som vi ville ha med.¨

Fredag 12.09:
Da har begynt å skrive på våres periode. Har prøvd å finne litt fagstoff som er relevant til det vil holder på med. Vi har fått skrevet litt informasjon på "hovedsiden" på perioden våres, men har mest utfylt de "sidelenkene" som er på "hovedsiden". Vi har fordelt litt, slik at vi har hatt ansvaret for hver våres "sidelenke."

Mandag 29.09:
Har skrevet videre på wikien og laget underartikler til noen emner.

Tirsdag 02.10:
Jeg synes at i dag har jeg gjort en god del. Vi hadde ikke kommet så særlig langt i skrivingen (synes jeg). Jeg gjorde noe i går der jeg skrev inn litt nytt stoff og slikt. I dag har jeg opprettet nye delsider og ordnet forsiden, og lest og lagt inn stoff der. Har også skrevet delvis ferdig historien til en av de fiktive personene. Det jeg tenker nu er at vi kanskje skulle ha forberedt og planlagt litt bedre, så det ikke blir slik som det er nå (mye å skrive og gjøre).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License