Svartedauden

Svartedauden/ Manndauden

Det var pestbakterien Yersinia pestis som var skylden for det store utbruddet av pesten. Den var vanlig i gnagerbestanden i visse områder, og smittet over til mennesker igjennom insektbitt. Det er antatt at pesten kom til Norge med noen sorte rotter fra et handelskip, men det er vanskelig tro at pesten sprette seg så raskt over hele landet pga rotter, etter som at det ikke var noe utbrett sort rotte bestand i Norge, også fordi dette i seg selv er en forholdsvis langsom smittemåte. Det er mer sansynelig at infiserte menneskelopper og kroppslus har spredt pesten hurtig og vidt. Lungepesten kan dessuten bre seg gjennom dråpesmitte, men dette er noe omdiskutert om dette skjedde i særlig omfang.

Pesten tok vanlig form av byllepest, noe som førte til at lymfeknutene svulmet opp i armhulene, på halsen og i lysken. I middelalderen ble ove halvparten drept av de som ble smittet av byllepesten. Samme pestbakterien kunne også føre til lungepest og blodforgiftninspest, som på den tiden tok livet av så godt som alle som ble smittet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License