Stendermote

Stendermøter er politiske forsamlinger hvor medlemmene er organisert etter stender; adelen, geistligheten og borgerne, og i enkelte land også bøndene. Stendermøtene ble innkalt av kongene ved viktige anledninger

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License