Slaget Ved Stamford Bridge

Slaget ved Stamford Brigde

Slaget ved Stamford Bride fant sted ved en landsbyen Stamford Brigde, Yorkshire i England, den 25 september 1066. Slaget stod mellom en engelsk hær ledet av kong Harold Godwinson og en invasjonshær under ledelse av kong Harald Hardråde og den engelske kongens bror Toste Godwinson.

Hårald Hardråde reiste i starten av september 1066 til England for å overta den engelske tronen som hadde blitt ledig etter Edvard Bekjennerens død i januar 1066. Harald Hardråde reiste over til England sammen med sønnen Olav, og broren til den nye engelske kongen, nemlig Toste Godwinson. Sammen hadde de en flåte på 300 skip, og 5000 menn.

Slaget var en tung kamp for begge sider, og mange menn døde. Nordmennene var utrustet dårligere enn engelskmennene, og til slutt ble nordmennene beseiret. Kong Harald Hardråde og Toste Godwinson døde i slaget.

Maktforholdet mellom Norge og England tok en ny vending etter slaget. Norge hadde lenge plyndret og erobret deler av de britiske øyene. Etter kong Harald Hardrådes fall, delte hans sønner Magnus og Olav Kyrre kongeriket Norge. Magnus døde allerede i 1069, og Olav ble da konge alene. Det var antakelig i disse første årene som konge at Olav fikk tilnavnet Kyrre, som betyr den fredelige. Tilnavnet fikk han blant fordi hans regjering inngikk forlik med danskekongen og den engelske kongen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Stamford_Bridge

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License