Slaget Ved Hjoringsvag

Danske kongen ville kristne Norge og ta fra makten til Håkon Sigurdsson. I 986 hadde Danmark fått en så stor flåte at de kunne ta sjansen på å møte ladejarlene i strid. Slaget endte med seier til nordmenne og seier over danskene. Seieren over danske kongen gjorde at ladejarlen Håkon Sigurdsson fortsatt forble enerådende hersker over Norge ved at han rådet over alle seksten fylker. Slaget gjorde også at kristendommen ikke fikk fotfeste i Norg.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License