Slaget på Stiklestad

Stiklestad ligger Trøndelag (i dag Værdal kommune), og er kjent for sin betydning i siste del av Vikingtiden. Slaget på Stiklestad fant sted i år 1030, som en konsekvens av at Kong Olav II Haraldsson (Olav den Hellige) var i konflikt med de som tidligere hadde støttet ham. En konflikt som var en reaksjon tuftet på hans brutale handlinger i kristningstoget i Norge. Om lag 20 000 mann tok del i slaget, som førte til Olav Haraldssons fall, og skulle vise seg å bli en hending som fikk stor betydning i årene som fulgte. Historien sier at Olav den Hellige døde av flere sår, blant annet av et spydstikk i magen påført av Tore Hund fra Bjarkøy i Troms. På stedet Olav ble bekreftet død, ble det i etterkant reist en kirke. Slaget på Stiklestad og Kong Olavs fall representerer innføringen av kristendommen i Norge. Slaget var en av faktorene som gjorde slutt på vikingtiden. I følge norsk historie sies det at vikingtiden endte rundt om år 1050, derfor har Stiklestad en sentral rolle i oppløsningen av vikingtiden.

https://snl.no/Slaget_på_Stiklestad

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License