Sigrid

Sigrid
Sigrid ble født i 1685 og vokste opp på husmannsplassen Kleppen. Hun var nummer 7 i en søskenflokk på 9, noe som ikke var spesielt uvanlig på denne tiden. Hennes far og søsken jobbet på jordbruksområdet, men det var få familier som kunne leve kun av husmannsplassen. Derfor dro familien til Sigrid ofte ut på store markeder og solgte egenproduserte varer. De solgte møbler og utstyr som de laget fra trær de selv hadde hugget ned.

Sigrid hadde en normal oppvekst sammen med familien sin, og begynte tidlig å jobbe på gården.
Som husmenn flest ble hun gift litt seinere enn kvinnene fra byområder. I en alder av 29, giftet hun seg med Hans, en husmann som kom fra en husmannsplass i nabobygda. De stiftet familie, og Sigrid fikk 3 barn. Hun fødte til sammen 4 barn, men det siste barnet døde i løpet av noen uker. Krybbedød var vanlig på denne tiden, men naturligvis ble familien rammet av en stor sorg. Da barna ble tenåringer begynte Sigrid og Hans å leie seg ett eget husmannsområde og tok med seg barna dit. Mens Hans og barna jobbet ute på jordbruksområde, tok Sigrid seg av arbeidet i huset, husdyrene og gårdsdrifta.

Etter hvert som Sigrid ble eldre, fikk hun flere barnebarn, og også de begynte å jobbe på deres husmannsområde. Sigrid lærte opp barna og barnebarna sine til å gjøre arbeid og oppgave i huset, slik at når hun ble gammel, kunne de ta over arbeidet. Etter hvert tok altså barna og barnebarna over arbeidet med husdyrene og oppgavene i huset. Sigrid drev fortsatt på med driften av gården, men i en alder av 65 ble hun syk. Hun fikk en alvorlig lungebetennelse, og i 1741 døde hun

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License