Senmiddelalder

I Norden strekker senmiddelalderen seg et stykke inn på 1500-tallet, i Norge gjerne til 1536, da landet formelt tapte sin status som eget kongerike og den danske kongemakten satt i verk den lutheranske reformasjonen.

I årene 1347- 52 ble det meste av Europa rammet av den pestkatastrofen som senere har gått under navn av svartedauden, men som i samtidens Norge ble den kalt den store manndauden. Her slo den hardt til og setter i den fremstillingen et skille mellom høy- og senmiddelalderen.

Pesten nådde etter samtidige islanske annaler Bergen fra England ettersommeren 1349, og spredte seg over landet. På samme tid herjet pesten i både Danmark og Sverige. I Norge kom det nye pestangrep i hvert av de følgende tiårene på 1300- tallet og mer spredte utbrudd i følgende århundrene frem til midten av 1600-tallet. Noe som skjedde i også i Vest- og Nord-Europa.

Bosetningskontraksjon og folketap

Krisens årsak og økonomiske virkninger

Hanseatenes dominans

Krisen følger for aristokrati og geistlighet

Sosialeforhold i bygd og by

Krisens politiske og kulturelle følger

Styringsordning og økonomi i senmiddelalderen.

Senmiddelalderen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License