Samen Hallvard

Samen Hallvard

Hallvard ble født i ei sjøsamisk bygd i Nord-Norge i 1946. Han var eldste bror i en søskenflokk på seks. Hallvard´s far drev med fiske og var sjeldent hjemme. Familien levde under rimelige kår, men Hallvard måtte hjelpe moren med hushold og passe søskene sine parallellt med skolegangen.

Hallvard hadde en tøff start på livet preget av norsk assimileringspolitkkk og diskriminering av samefolket. De første årene på skolen var det ikke tillat å bruke samisk språk, verken i tale eller skriftspråk. Etterhvert ble det en gradvis framvekst for samenes rettigheter: Da Hallvard var 13 år ble det lov å snakke samisk i skolen og norske myndigheter begynte å innse at assimileringspolitikken ikke hadde ønsket effekt. Men dette betyr ikke at samene fikk fulle rettigheter over natta. Det tok nesten et tiår før det ble lovlig samisk undervisning, oversatte skolebøker og rett til samsik opplæring. Hallvard fikk altså bare oppleve begynnelsen av den samiske revolusjonen i sitt skoleløp. Senere flyttet Hallvard til Tromsø før å studere statsvitenskap.

Da Hallvard var 21 år døde faren i et tragisk båtforlis. Moren klarte ikke å stelle hjemme selv, så da måtte Hallvard avslutte sin påbegynte statsvitenskap-utdanning i Tromsø. Hallvard flyttet hjem og hjalp moren med husarbeid og småsøsken og ble værende i 5 år. I en alder av 26 fant Hallvard ut at han ville følge faren sine fotspor og ble fisker. Hallvard spanderte mye tid på havet og var godt voksen da han traff sin kommende kone, Astrid.

I dag er Hallvard 68 år og bor i Bodø sammen med Astrid. De har to voksne sønner i 20-årene, hvor den ene venter barn neste år. Hallvard er pensjonert, men deltar aktivt i samisk politikk og kjemper for å fremme samiske interesser. Han tar sikte i å komme inn i sametingets eldreråd i kommende år. 

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License