Reformasjonen

Reformasjonen var en religiøs omveltning fra katolisme til protestantisme. Den ble utløst av Martin Luther. I Danmark og Norge ble reformasjonen innført på likt da de var i union med hverandre under huset Oldenburg. Reformasjonen sådde tvil i kirkens autoritet og stilte individet nærmere Gud. Kirken ble dermed svekket samtidig som kongens makt ble større. Dette førte blant annet til at kongen fikk tilgang til kirkegodsene.

Reformasjonen medførte at Middelalderens kirkelige rettssystem ble erstattet av nye bestemmelser om stillinger og handlinger i kirken, fattigomsorg og undervisning. Den dansk-norske kongen opprettet et rent luthersk kongedømme og byttet gradvis ut de katolske biskopene med lutherske biskoper, og norske tjenestemenn ble byttet ut med danske. Reformasjonen hadde fra begynnelsen svakt feste i den norske befolkningen, og langt utover 1600-tallet ble det klaget over at man fortsatt tilbad jomfru Maria.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License