Parlamentarismen

En regjering må ha støtte av et flertall i Stortinget, dermed ble det slik at Stortinget overtok fra Kongen bestemmelsen over hvem som skulle danne regjering. Dette gjør at om en regjering får Stortinget mot seg må de gå av uansett om Kongen skulle være i mot Stortingets besluttning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License