NSDAP

Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiderpartei, et tysk parti som ble stiftet i München 24. februar 1920. I 1921 ble Hitler partiets leder, som overtok makten i landet i 1933. Landet ble styrt som et nasjonalsosialistisk diktatur frem til 1945. Partiet og alle deres sideorganisasjoner ble erklært som en forbrytersk organisasjon etter andre verdenskrig av krigsforbryterdomstolen i Nürnberg.

Kilder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License