Nikolai

11.09.14 - Bra opplegg! Har fått begynt å skrive på wikien. Så nå er det bare å fortsette!
12.09.14 - Relativt produktiv dag, fikk skrevet litt på wikien de to første timene, mens de siste to timene ble i hovedsak brukt til diskusjon i forhold til del 2 av prosjektet, hvor vi skal skrive om to personer som levde i vikingtiden. En slik oppgave er vanskelig å komme i gang med, da det er mange historiske hendelser som må tas i betraktning til den livshistorien vi skal skrive. For eksempel der vi skal skrive om en hendelse i personens liv burde det tuftes på en historisk hendelse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License