Nasjonal Samling

Nasjonal Samling (NS)

Ble stiftet av Vidkun Quisling i 1933, og hadde i 1940 ca. 7 tusen medlemmer. Partiet hadde sitt høydepunkt i 1943 da de hadde 43 tusen medlemmer. 1. februar 1942 ble Quisling offisielt utnevnt til Statsminister for en regjering der alle ministerpostene besto av representanter fra NS. Partiet kunne bare takke de tyske okkupantene for sin posisjon, de stilte aldri til valg og ble aldri godkjent av noe norsk konstitusjonelt organ. NS ønsket å være et statsbærende parti og lede nazifiseringen av Norge. Under krigen hadde mennesker som ikke var medlemmer av partiet strenge reguleringer når det kom til karrieremuligheter. Nasjonal Samling var fra 25. september 1940 til krigens slutt 8. mai 1945, det eneste lovlige politiske partiet i Norge. Dette etter at rikskommissær Terboven nedla forbud mot alle andre partiorganisasjoner.

Kilder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License