Napoleonskrigene

Er en betegnelse på den så og si sammenhengende krigstilstanden mellom de europeiske stormaktene i tidsrommet 1792-1815.
I 1807 gikk britiske styrker til angrep på København og tok med seg marineflåten til Danmark-Norge. Dette gjorde at Danmark-Norge kom med i Napoleonskrigene på den tapende siden. Britenes krav om utlevering av marineflåten og franskmennenes krav om tilslutning til fastlandsblokaden rettet mot britene gjorde at Danmark-Norge kom i et uløselig krysspress. Britiske marineskip blokkerte i de fleste krigsårene fra 1807 til 1814 samvirket mellom Danmark og Norge. Samtidig som britene blokkerte transport av blant annet korn fra Danmark til Norge, var det uår og dårlige kornhøster i Norge. Dette medførte sult blant folket og den blomstrende handelen med England stoppet. Dette rammet kjøpmannshusene og konkurser truet.

Kilder:
https://snl.no/Norge_under_Napoleonskrigene 2.10-2014 kl. 09:45

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License