Moderniseringen

Staten satset staten på å utbygge veinettet, telegrafen kom og posttjenestene ble utvidet. Sysselsettingen i Norge endret seg, og gikk fra jordbruk, skogbruk og fiske til håndverk og industri og til handel, transport og andre former for tjenesteyting. Derfor endret bosetningsmønsteret seg. Folk flyttet fra bygda og inn til byene hvor det var jobb å få.
Staten spilte stor rolle for moderniseringen av Norge og la mye til rette.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License