Milorg

Den militære delen av motstandsbevegelsen Hjemmefrontens Ledelse. Milorgs formål var å tre i aksjonen bak de tyske linjene, ved en alliert invasjon i Norge eller ved en tysk retrett. Milorg holdt en lav profil frem til høsten 1944, men etter indre misnøye og press fra de allierte trappet aktiviteten opp og det ble gjennomført sabotasjer likvidasjoner. Organisasjonen ble aldri satt inn i frigjøringen i deler av Norge, men fikk først og fremst betydning for å opprettholde ro og orden da Tyskland kapitulerte.

Kilder

  • Nielsen, May-Brith Ohman (2011): Norvegr: Norges historie - Bind IV: etter 1914, Oslo: Aschehoug
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License