Middelalder

I europeisk sammenheng regner middelalderen som perioden mellom antikken og tidlig moderne tid (500-1500 e. Kr). I Norden fører derimot mangelen på skriftkilder til at det først er vanlig å regne middelalderen fra utgangen av Vikingetiden. Det er vanlig å skille mellom høymiddelalder og senmiddelalder. Skillet går omkring 1350, da det skjedde en vending i samfunnsutviklingen pga. svartedauden

Middelalerens tid i norden regnes som avsluttet ved Reformasjonen 1536.


Sigurd (født i 1303)

Ingrid (født i 1457)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License