Merovingertiden

Merovingertiden

Merovingertiden er en periode av Nordens forhistorie (ca. 570 – 800 e.Kr.). I og med inngangen til merovingertiden regnes også overgangen fra eldre til yngre jernalder. Perioden har forskjellig navn innenfor Skandinavia. I Danmark kalles den yngre germansk jernalder, i Sverige vendeltid. I Norge deles perioden i tre faser etter arkeologiske kriterier; fase 1: 570-650, fase 2: 650-750, fase 3: 750-800. Navnet har bakgrunn i merovingerne, en kongeslekt hos de saliske frankerne. De styrte i tiden mellom 400-tallet og 700-tallet over de landområdene som i dag utgjør Frankrike og deler av Tyskland.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License