Mellomkrigstida

De to første årene etter krigen var slutt var det gode tider i Norge og næringslivet opplevde gode tider. Men det varte ikke lenge. Iløpet av 1920-årene kom første nedgangsperiode. Det ble produsert mer enn hva som ble solgt, som førte til at flere arbeidere i industrien mistet jobben. Bøndene i landet fikk heller ikke solgt det de produserte, og flere bønder måtte gi opp gårdslivet fordi de ikke greide å betale gjelda de hadde. Flere land sluttet også å handle norske varer etter krakket i USA i 1929. Men etter dette opplevde Norge vekst igjen. Etterspørselen økte igjen og flere arbeidsplasser ble skapt.

Når flere mistet jobbene sine, skapte det stor misnøye i landet. Inntektene til bedriftene gikk ned, noe som gjorde at bedriftseierne ønsket å sette ned lønna til arbeiderne sine. Det ville ikke arbeiderne være med på, så de gikk til streik. Arbeidsgiveren svarte med lockout, de stengte arbeiderne ute fra fabrikken. Dette skjedde på flere fabrikker rundt om i landet.

I politikken fram til nå(1930 ca) var det tre partier: Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet. I mellomkrigstida ble det opprettet flere mindre partier som KrF og det som den gang ble kalt Bondepartiet, idag Senterpartiet. Det var flere mindretallsregjeringer. Arbeiderpartiet dannet for første gang regjering i 1927.

Kilder:
J.H Nomedahl&S. Bråthen "Kosmos 9"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License