Lukkelovgivningen

Frem til 1970-tallet var det forbudt for butikker å holde åpent etter kl. 17 på hverdager og kl. 14 på lørdager. Oppmykningsprosessen av lukkelovgivningen startet i utgangspunktet som en debatt om hvorvidt det skulle gjennomføres lørdagsstengning, etter krav fra fagbevegelsen. Men Høyres daværende forbruker- og administrasjonsminister gikk istedet inn for lengre åpningstider og større fleksibilitet. Det hele resulterte i et kompromiss i Stortinget i 1985 som gav hver enkelt kommune lov til å selv bestemme åpningstider så lenge de holdt seg innenfor 06-20 på hverdager og 06-18 på dager før helligdag.

Men kioskene stod på sin side utenfor denne lovgivningen, noe som førte til at debatten om kvelds- og helgestenging etterhvert blusset opp igjen. Dette resulterte i 1999 i diverse størrelseskrav til butikker som ønsket å holde åpne etter alminnelig åpningstid og i helgene, før det hele i 2003 kulminerte med at det ble fritt frem for å holde åpent til 24 på lørdager og hverdager.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License