Lisensfarten

Under krigene mellom Frankrike og Storbritannia på 1700- og begynnelsen av 1800-tallet var blokade et viktig ledd i krigføringen for begge parter. Men britene trengte mange varer fra det europeiske kontinent og oversjøiske områder behersket av fienden. Regjeringen utstedte derfor lisens til import på nøytralt fartøy av visse varer fra fiendeland

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License