Line

Logg 11.09:
Prøvd og fått oversikt over hele perioden, skrevet ned viktige årstall. Laget en side for modernisering.

Logg 12.09:
Kommet videre med wikien. Bedre nå, både det tekniske og hodet er mer med idag når man har jobbet litt før med wiki og selve historiebiten. Wiki er oversiktlig og kommer til å komme godt med når eksamen nærmer seg. Fikk være litt kreativ idag, noe som alltid er gøy.

Logg 02.10:
Jeg synes at wiki er en god samarbeidsmåte. Man kan jobbe sammen, men på hver sin maskin. Det at man sitter sammen og kan diskutere samtidig gjør det lettere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License