Lindisfarne

Lindisfarne (også kalt Holy Island) er en øy i Storbritannia, England. Øyen ligger i Nordsjøen, utenfor kysten av Northumberland. Lindisfarne er mest kjent for et benediktinerkloster fra år 635. Angrepet på dette klosteret i år 793 betegnes som starten av vikingtiden.

https://snl.no/Lindisfarne

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License