Liberalisering

Liberalismen er en politisk idelogi med vekt på individet og dets selvstendige verdi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License