Landloven

Magnus Lagabøtes landslov var et lovverk gjeldende for hele Norge gitt av kong Magnus Lagabøte mellom 1274 og 1276.
Etter denne loven måtte bøndene samtykke til nye ytelser til det offentlige. Noen gangen gikk de til åpne konfrontasjoner, særlig i årene 1424-38 of 1496-1507. Det hendte også at slike konfrontajsonen endte i fogdedrap.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License