Lagting

Lagting var et rettslig oppnemnt ting under vikingtiden som bestod av oppnevnte nemsmenn som skulle diskutere lover og regleren innenfor en landsdel. Lagtinget var den høyeste domsinstansen i regionen under vikingtiden, og godkjente det som skulle være lov i de ulike regionene. Lagtinget møttes ofte en fast dag i året der de diskutere lover, strider mellom slekter og andre viktige spørsmål. Det ble oppnevnt utsendinger for hvert lagting; kongen var representert ved lendmenn og årmenn, kirken ved bisper og prester. I følge sagalitteraturen spilte Håkon Haraldsson en stor rolle for opprettningen av Gulatingsloven og Frostatinget.

Store Norske Leksikon

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License