Ladesteder

Ladesteder er havner eller strandplasser hvor kjøpstadsborgere og embetsmenn drev regelmessig trelasteksport.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License