Kong Olav II Haraldsson (Olav Den Hellige)

Olav den Hellige var en av de mest sentrale kongeskikkelsene i vikingtiden og middelalderen, samt en sentral og bestemmende stemme i organiseringen av kirken og kristning av landet. Olav skulle få stor betydning etter sin død, som helgen og ”evig konge”. Olav har en sentral rolle i de norsk-islandske kongesagaene, og Snorre fremstilte Olav som en vanlig konge som ble helgen etter sin død.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License