Kalmarunionen

Kalmarunionen, navnet på den politiske foreningen som formelt bestod mellom de tre nordiske rikene, Danmark, Norge og Sverige, i perioden 1389/1397–1521. Sverige stod imidlertid reelt utenfor unionen i lange perioder etter 1434. Kalmarunionen ble formelt aldri oppløst, og tanken om en samling av de tre nordiske rikene fortsatte å eksistere helt fram til 1800-tallet.

Kilde: https://snl.no/Kalmarunionen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License