Juliane

fredag 12.09
har lært mye i dag om hva wiki går ut på, og ser at det kan være nyttigheten og muligheten som en kan bruke i skolen. i dag synes jeg både det å jobbe med siden var artig og det å kunne være kreativ ved å skape en historie om en person som levde i middelalderen.

torsdag 2.10
jeg synes at dagen idag har godt bra vi har fått så godt som ferdigstilt siden vår, det har vært litt vanskelig å få lagt inn bilder.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License