Josef Terboven

Josef Terboven var en nazistisk stats og partitjenestemann fra Tyskland. Han ble utnevnt til "rikskommissær" i Norge under okkupasjonstiden under den andre verdenskrig. Han hadde ansvaret for blant annet grove overgrep som rasering og massedeportasjoner i Svolvær og Tælavåg og aksjonen mot universitetet i Oslo. Etter Hitlers død, ønsket Terboven å kjempe ytterligere, men ble avsatt. Han døde i 1945 etter at Tyskland kapitulerte, når han sprengte seg selv i en bunker på Skaugum.

Kilder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License