Jenny

Fra Sandefjord, født 1921. Var i utenriksfart da krigen begynte, og var på ulike norsk handelsskip mens krigen stod på.

En natt ble skipet Jenny var på, sunket av en landmine. Hun kom seg av skipet i tide, slik at hun ikke ble dratt med under når det sank. Alt hun hadde til å holde seg flytende, var en tom sildtønne. Etter å ha ligget i vannet i nærmere 2 døgn ble hun reddet opp av vannet av et britisk skip. En offiser i den britiske marine, hadde kommandoen på skipet. Det var han, hennes redningsmann, som senere skulle bli Jennys ektemann.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License