Hokerne

Høker var i eldre tid en småhandler som solgte varer, særlig husholdningsvarer, i et lite, uanselig lokale.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License