Adolf Hitler

Adolf Hitler var en tysk nazistisk politiker og diktator, født i Braunau, Østerrike 1889. Han innvandret til Tyskland i 1913, hvor han under den første verdenskrig deltok i den bayerske hær. I 1919 kom han i kontakt med det «tyske arbeiderpartiet», som senere tok navnet NSDAP. Hitler og hans parti er kjent for å ha startet andre verdenskrig. De er også kjent for planlegging og gjennomføring av folkemord på europeiske jøder og sigøynere.

30. januar 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler, den øverste sjef for statsforvaltningen. Gjennom de første månedene gjennomførte Hitler det som ble kalt for «Machtergreifung», hvor han gjorde Tyskland til en totalitær ettpartistat, nasjonalsosialistisk kontroll. Hitler både ønsket og regnet sannsynligvis med at det kom til å bli krig, men han trengte tid til å ruste opp Tyskland. Han ville styrke den strategiske stillingen og forhindre at landet skulle havne i en tofrontskrig, slik som skjedde under første verdenskrig.

30. april 1945 begikk Hitler selvmord, sammen med hans kone Eva Braun.

Kilder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License