Prosjektets framdrift

Del 1:

(PÅBEGYNT 8.9.14)

Hver gruppe får i oppgave å lage en tekst som gir en oversikt over viktige hendelser og begivenheter i sentral periode i norsk historie. Teksten skal organiseres i en hovedartikkel med lenker til mindre underartikler. Tekstene skal illustreres med bilder og evt. annet innhold som er merket for gjenbruk.
Gruppen skriver først en råtekst på samskrivingsverktøyet PiratePad som etter hvert overføres til denne wikien for videre redigering.

Del 2:

(OPPGAVETEKST delt ut 12.9.14)

Hver historiske periode rommer to ulike menneskeskjebner

Skildre et sannsynlig livsløp ut fra de få opplysningene som oppgis til en av disse, og skriv om en betydningsfull hendelse i livet til den andre.

Vikingetiden
Bjarnir (født i 881)
Sønn av Håløyghøvdingen Ottar

Aeron (født i 937)
Ført som trell fra Irland som 7 åring, solgt til en storbonde utenfor Nidaros

Middelalder
Sigurd (født i 1303)
Var prest

Ingrid (født i 1457)
Datter av en kjøpmann i Bjørgvin

Tidlig moderne tid
Edvard (født i 1771)
Fiskerbonde fra Henningsvær

Sigrid (født i 1685)
Nummer 7 i en søskenflokk på i alt 9. Oppvokst på husmannsplassen Kleppen.

Moderne tid
Håvard (født i 1887)
Opprinnelig fra Vestlandet. Ble skolelærer i Finnmark etter å ha gått på seminaret i Tromsø

Frøydis (født 1912)
Fra Kristiania. Arbeidet på tekstilfabrikk.

Krigen/okkupasjonen
Aksel (født i 1921)
Fra Kiberg i Finnmark. Ble partisan og motstandsmann med opplæring i Sovjetunionen.

Jenny (født i 1921)
Fra Sandefjord. Var i utenriksfart da krigen begynte, og var på ulike norsk handelsskip mens krigen stod på.

Norsk etterkrigstid og fram til dagens velferdsnorge
Hallvard (født i 1946)
Vokste opp i en søskenflokk på 6 i ei sjøsamisk bygd i Nord-Norge.

Amida (født 1982)
Fra Somalia. Kom som enslig asylsøker til Norge i 1995.
—-

Gruppen skriver først en råtekst på samskrivingsverktøyet PiratePad som etter hvert overføres til denne wikien for videre redigering.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License