Håvard Larsen

Håvard Larsen (født i 1887 i Bergen, død i 1962 i Vadsø) var en norsk skolelærer.

Han vokste opp sammen med sine fem søsken på en gård på Osterøy i Osterfjorden nordøst for Bergen, i et strengt pietistisk miljø. Han hadde et nært forhold til familien sin, og følte en tryggehet med å vokse opp i det pietistiske miljøet det var på vestlandet på denne tiden.

Håvard gikk på folkeskole på nabogården, der han møtte Ola Raknes, som også var i det samme religiøse miljøet som Håvard og hans familie. Ola Raknes ble senere kjent som norsk psykolog, filosof og faglitterær forfatter. De var uatskillelige helt til de flyttet hver sin vei for å studere. Håvard flyttet til Tromsø og tok eksamen på Tromsø Seminarium.

I årene etter han tok eksamen møtte han Ola Raknes ved flere anledninger, da de tok forskjellige lærerjobber omkring i landet. Her hjalp han Ola Raknes med arbeidet for nynorsken.

I 1913 flyttet Håvard til Vadsø der han møtte Brita Larsen (Født Sagen) (født i 1892, død i 1979). I 1915 giftet de seg, og fikk barna Kjersti (1916-2001), Arne (1918-1939) og Anna (1920-2007). Det var sterk vekst i folketallene i Vadsø på denne tiden. I 1835 var folketallet 553, og vokste fort fram til århundreskiftet, der folketallet var 3268. Fram til 1940 vokste folketallet moderat.

Under 2. verdenskrig ble Vadsø sentrum sterkt skadet, og Håvard og hans familie måtte derfor bygge nytt hus etter 2. verdenskrig var over.


Kilder:
http://no.wikipedia.org/wiki/Ola_Raknes, 2.10.14 09:42
http://no.wikipedia.org/wiki/Tromsø_lærerhøgskole 2.10.14 09:46
https://snl.no/Vadsø 2.10.14 11:43

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License