Håvard

Hei alle sammen!

(11.09.2014) I dag har vi samlet inn mest mulig data om det vi skal ha i vår wiki, for å skaffe oss en oversikt over hva som kan være lurt å ta med eller ikke. Har også laget en tidslinje over perioden vår wiki skal omhandle, for å se hva som skjedde når.

(12.09.2014) Har jobbet videre med oppgaven, systematisert litt av de data vi hentet inn første dag. Har også kommet mer i gang med selve wiki-siden. Det har mest vært resten av gruppa som har skrevet inn på selve siden, jeg skrev selv en underside om Nasjonal Samling. Vi fikk også en spennende oppgave hvor vi fikk korte beskrivelser av to personer som levde i tidsperioden vår wiki-side omhandler, og vi skal skrive litt om livsløpet til den ene, og en spesiell hendelse til den andre. Dette tror jeg kan vi morsomt, siden vi får bruke fantasien vår og dikte opp litt om disse menneskene og reflektere over hvordan det var å leve når krigen pågikk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License