Harald Hårfagre

Harald Hårfagre var konge fra ca 863 til 933. Sagalitteraturen sier han var den første som var konge over hele landet, og senere tronkrevere hevder å nedstamme fra han. Det at han var konge over hele landet stemmer ikke helt, men han samlet store deler av Vestlandet, Trøndelag og Sogn, og hadde også mer eller mindre kontroll på områdene rundt Viken (Oslofjorden). Sistnevnte fikk han gjennom et slag ved Hafrsfjord, der han kjempet på nordmennene fra Vestlandet sin side og vant over nordmennene fra Østlandet med dansk støtte.

I Snorres saga blir det fortalt at Harald la landet under seg fylke for fylke, bit for bit, frem til den endelige seieren ved Hafrsfjord. Landet blir fremstilt på en slik måte som det så ut på Snorres tid, vel 300 år senere. På Snorres tid var jo landet samlet, så ting må ha sett annerledes ut. Denne åpenbare konstruksjonen har preget historieskriving helt frem til våre dager. Senere har det blitt stilt kritiske spørsmål og funnet gode argumenter mot denne maktfordelingen på Haralds dager.

Argumentene er flere. I Heimskringa er hjemstedet til Harald satt til Vestfold. Dette mangler det faste holdepunkter for. Med dette går argumentet at Harald hadde automatisk kontroll av denne delen av landet, bort.

Harald hadde mye med lagting å gjøre, og var

Bostedet hans er ukjent, men han har blitt knyttet til både Sogn og Utstein (Rogaland). Hårfagre fikk mange barn med flere forskjellige kvinner, både innenlands og utenlands, og antallet er ukjent. Likevel er det Eirik Blodøks som regnes som eldst og Håkon den Gode som yngst.

I Snorresagaene blir alle viktige årstall i Haralds liv oppgitt som runde tall, da også alderen hans da han oppgav tronen til sin sønn Håkon. Da stod det skrevet at Harald var 80 år. I virkeligheten er disse årstallene noe upresise.

https://snl.no/Harald_H%C3%A5rfagre

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License