Hansaene

Hansene var i hovedsak en Tysk handelsorganisasjon i senmiddelalderen. I Norge hadde de særlig sterkt fotfeste i Bergen, der de drev med tørrfiskhandel, og har b.l.a gitt opphav til navnet Hansa bryggeriet i Bergen og flyselskapet Lufthansa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License